POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przy korzystaniu z serwisu malnova.pl obowiązują następujące zasady Polityki Prywatności:

1. Malnova.pl szanuje strefę prywatną Użytkownika w czasie jego obecności w Internecie i stawia sobie jako naczelną zasadę jego ochronę podczas wszystkich aktywności internetowych.
Zobowiązujemy się zatem, że zawsze będziemy przechowywać i przetwarzać przekazywane nam dane z największą starannością i odpowiedzialnością. Dotyczy to w szczególności współpracy
z partnerami i osobami trzecimi.

2. Malnova.pl gromadzi, zapisuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie według obowiązujących ustaleń prawnych. Wykorzystuje je, o ile jest to niezbędne i konieczne, do realizacji wynikających z umowy uzgodnień między Malnova.pl a Użytkownikiem oraz do przygotowywania potrzebnych ofert. Informacje, odnośnie których wyrazili Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, możemy przekazywać naszym podmiotom zależnym, podmiotom dominującym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom, w celu przetwarzania ich w naszym
imieniu.

3. Anonimowe profile Użytkowników mogą być wykorzystane do wewnętrznych celów badania rynku i do poprawy naszej oferty. Za dane osobowe uważa się wszelkie dane, które Użytkownik korzystający z internetowej platformy Malnova.pl oddaje do dyspozycji i dzięki którym można ustalić jego tożsamość (nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego). Dane osobowe w formie zaszyfrowanej za pomocą SSL zostają przesyłane do Internetu. Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy na wypadek utraty, modyfikacji lub zniszczenia danych, a także rozpowszechniania ich przez osoby nieupoważnione.

4. Na stronie Malnova.pl przy użyciu technologii Google Analytics (www.google.com) są gromadzone i zapisywane dane do celów optymalizacyjnych. Dane te zbiera się poprzez wykorzystanie nazwy profilu Użytkownika. W tym celu można skonfigurować ustawienia
ciasteczek (ang. cookies). Zdobyte w ten sposób dane mogą być również wykorzystane przez Malnova Sp. z o.o. do prezentacji Klientom ulepszonej i zindywidualizowanej oferty, ale nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownicy Malnova.pl mogą zablokować instalację ciasteczek, jak to zostało opisane w punkcie 5. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności Malnova.pl nie będzie możliwe.

5. Malnova.pl używa tzw. ciasteczek (małe pakiety danych z informacjami konfiguracyjnymi, które przykładowo przekazują informacje o używanej rozdzielczości ekranu lub adresie IP) w celu ulepszenia oferty produktów. Gromadzenie ciasteczek może być jednak dezaktywowane w ustawieniach przeglądarki (wskazówki dot. postępowania w tym zakresie znajdują się w punkcie menu „Dodatki – opcje internetowe” w pasku narzędzi dowolnej przeglądarki). Uwaga: Użytkownik musi udostępnić funkcjonalność ciasteczek, aby móc zamawiać produkty na Malnova.pl.

6. Użytkownik przyzwala na przekazywanie jego danych osobom trzecim, o ile jest to niezbędne i pożądane, w celu realizacji umownych stosunków między Malnova.pl a Użytkownikiem lub też w przypadku konieczności indywidualnego przygotowania i/lub ulepszenia ofert.

7. Malnova.pl regularnie informuje Użytkownika o każdorazowych ofertach sprzedaży. Użytkownik ma prawo w każdym momencie odmówić przesyłania wiadomości o ofertach. Informacja o możliwości rezygnacji z otrzymywania newslettera jest dołączona na końcu każdej wiadomości o akcji sprzedaży.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z:

a. przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych bez podawania przyczyn, wysyłając e-mail na adres: pomoc@malnova.pl.

b. subskrypcji newslettera bez podawania przyczyn, wysyłając e-mail na adres: pomoc@malnova.pl, klikając na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera lub korzystając z zakładki „Moje konto” na stronie http://www.malnova.pl.

9. Jako członek Klubu Malnova każdy Użytkownik może zapraszać do członkostwa także inne osoby. Proszę mieć na uwadze, że mogą to być jedynie realne osoby, znane klubowiczom osobiście. Malnova wysyła do podanych osób wyłącznie jedno zaproszenie i nie wykorzystuje podanych przy tym danych do żadnych innych celów.

10. Każdy członek Klubu Malnova ma prawo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w serwisie, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku, jak i w razie wszelkich pytań, sugestii lub życzeń, prosimy pisać na adres:
pomoc@malnova.pl. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, że w przypadku blokady lub usunięcia danych, Malnova.pl nie będzie w stanie realizować swoich zadań wynikających z umowy.

11. Malnova.pl korzysta z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem „Facebook Social Plugin”. W przypadku uruchomienia przez użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Malnova Sp. z o.o. nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Facebook, Malnova otrzymuje jedynie informację, że Użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli dodatkowo Użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, to Malnova może przyporządkować jego wizyty kontu na Facebooku. Jeśli członkowie Facebooka nie chcą, by portal ten kojarzył zgromadzone dane użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą na tej odsłonie internetowej. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez Facebook oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, należy szukać w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej polityki prywatności serwisu Facebook.

12. Malnova zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad polityki prywatności w przyszłej działalności. O wszystkich zmianach członkowie klubu będą informowani w trybie przewidzianym dla zmian regulaminu.

13. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu czy warunków korzystania z portalu Malnova.pl prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika na
adres: pomoc@malnova.pl.

Kraków, 2 kwietnia 2015

POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Malnova.pl.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Treść polityki cookies pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/